خانه / سرگرمی

سرگرمی

۱۰ نظریه که علم را زیر و رو کردند

نظریه های انقلابی زمانی موفق از آب در می آیند که چارچوب جدیدشان مسئله هایی که در رژیم فکری سابق حل ناپذیر بودند را حل کنند. در اینجا ده نظریه انقلابی علمی از دید تام سیگ فراید (Tom Seigfried) به اختصار توضیح داده شده است. هفته نامه صدا – علی مقامی: اغلب حوزه های علمی در قرون اخیر حداقل با …

ادامه نوشته »